Drukuj

Projekty międzynarodowe

www.dreamsart.pl

Projekt Evatronix Embedded Services”

EVATRONIX S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 3.3.3: wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Termin realizacji: 09.2017 – 12.2019
Wartość projektu: 1.777.200 zł
Kwota dofinansowania: 1.018.500 zł

Different7fr

Projekt „DIFFERENT”

“DIgital beam forming for low-cost multi-static space-borne synthetic aperture radars”
Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zakres działania: SPA.2013.3.1-01 SME space technology research and technology transfer.

Termin realizacji: 01.2014 – 12.2016
Wartość projektu: 2,62 mln EUR
Kwota dofinansowania: 1,98 mln EUR
Strona www projektu: przejdź
Zakres prac do wykonania: Opracowanie architektury podsystemu DBFN (Digital Beam Forming Network). Projektowanie i weryfikacji cyfrowego podsystemu. Implementacja i weryfikacja sprzętowa prototypu FPGA. Projektowanie bloków układu scalonego w technologii SiGe 130nm.

7frsucces

Projekt „SUCCESS”

“Silicon-based Ultra-Compact Cost-Effective System Design for mm-Wave Sensors”
Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zakres działania: ICT-2009.3.2 Design o semiconductor components and electronic based miniaturised systems.

Termin realizacji: 12.2009 – 05.2013
Wartość projektu: 4,55 mln EUR
Kwota dofinansowania: 2,99 mln EUR
Strona www projektu: www.success-project.eu
Zakres wykonanych prac: Opracowanie architektury podsystemu i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla procesora baseband. Opracowanie bloków funkcjonalnych (m.in.: CW i FMCW) oraz koncepcji weryfikacji podsystemu wraz ze środowiskiem testowych. Weryfikacja sprzętowa prototypu FPGA. Synteza procesora baseband dla technologii SiGe 130nm.

6sprint


Projekt „SPRINT”

“Open SoC Design Platform for Reuse and Integration of IPs”
Projekt zintegrowany realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zakres działania: IST-2004-2.4.1 Nanoelectronics.

Termin realizacji: 02.2006 – 07.2008
Wartość projektu: 14,58 mln EUR
Kwota dofinansowania: 7,88 mln EUR
Strona www projektu: www.ecsi.org/sprint
Zakres wykonanych prac: Opracowanie składowych komponentów w celu walidacji koncepcji platformy projektowania i integracji komponentów wirtualnych. Ewaluacja i wdrożenie nowych standardów projektowania (m.in.: SystemC/TLM, SPIRIT).


6mapper

Projekt „MAPPER”

“Model-based Adaptive Product and Process Engineering”
Projekt typu STREP realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zakres działania: NMP-2004-IST-NMP-1 Integrating Technologies for the Fast and Flexible Manufacturing Enterprise.

Termin realizacji: 09.2005 – 02.2008
Wartość projektu: 3,6 mln EUR
Kwota dofinansowania: 2,2 mln EUR
Strona www projektu: www.mapper.eu.org
Zakres wykonanych prac: Opracowanie i walidacja metodologii projektowania systemu na chipie (SoC) z wykorzystaniem komponentów wirtualnych realizowanego przez rozproszone zespoły projektowe. Ewaluacja systemu informatycznego wspomagającego inżynierię rozproszoną (m.in. systemów modelowania AKM i zarządzania narzędziami TRMS).

fundusz europejski