Drukuj

Projekty krajowe

www.dreamsart.pl

Projekt Evatronix Embedded Services”

EVATRONIX S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 3.3.3: wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Termin realizacji: 09.2017 – 12.2019
Wartość projektu: 1.777.200 zł
Kwota dofinansowania: 1.018.500 zł

 

innobr

Projekt „EVMUL”

„Emulator sprzętowy dla weryfikacji elektronicznych komponentów wirtualnych”
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH.

Termin realizacji: 01.2013 – 12.2014
Wartość projektu: 1.777.200 zł
Kwota dofinansowania: 1.018.500 zł
Zakres wykonanych prac: Opracowanie architektury dedykowanej platformy uruchomieniowej. Analiza standardu wymiany danych. Opracowanie metodologii obserwacji sygnałów i algorytmów syntezy. Projektowanie i weryfikacja prototypu platformy emulacyjnej.


igue

Projekt „SYMULATOR”

„Opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA”
Projekt dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1.

Termin realizacji: 06.2009 – 11.2011
Koszt realizacji projektu: 791.810 zł
Kwota dofinansowania:  559.800 zł
Zakres wykonanych prac: Opracowanie architektury symulatora. Definicja i implementacja algorytmów wymiany i kompresji danych. Opracowanie i weryfikacja prototypu symulatora. Wdrożenie oprogramowania symulatora do produkcji.


innobr

Projekt „SWUM”

„Opracowanie scalonego sterownika wyświetlacza do urządzeń mobilnych”
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH.

Termin realizacji: 05.2012 – 03.2013
Wartość projektu: 1.787.400 zł
Kwota dofinansowania: 957.710 zł
Zakres wykonanych prac: Zdefiniowanie architektury sterownika ekranu. Badanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnału wideo. Implementacja i weryfikacja prototypu urządzenia.


Projekt „SSD”

„Opracowanie i badanie przenośnej pamięci masowej z superszybkim łączem szeregowym”
Projekt dofinansowany przez Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej w ramach programu wsparcia grantów celowych.

Termin realizacji: 02.2011 – 03.2013
Wartość projektu: 1.816.080 zł
Kwota dofinansowania: 703.815 zł
Zakres wykonanych prac: Zdefiniowanie i badanie architektury przenośnej pamięci masowej. Opracowanie środowiska weryfikacyjnego.. Badanie algorytmów zarządzania pamięcią. Opracowanie i weryfikacja prototypu kontrolera pamięci. Wdrożenie układu kontrolera do produkcji.


br

Projekt „PHY”

„Opracowanie metodologii projektowania i badanie warstw fizycznych superszybkich łączy szeregowych w technologii nanometrowej”
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program przejęty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) w ramach programu wsparcia grantów celowych.

Termin realizacji: 11.2010 – 03.2013
Wartość projektu: 1.717.000 zł
Kwota dofinansowania: 999.400 zł
Zakres wykonanych prac: Opracowanie reguł projektowania elementów warstw fizycznych łączy szeregowych w technologii nanometrowej. Opracowanie i weryfikacja elementów składowych łączy.


igue

Projekt „ANALOG”

„Opracowanie i wdrożenie metodologii projektowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na zmiany parametrów procesów i skalowanie dla realizacji komponentów wirtualnych na przykładzie USB-PHY”
Projekt dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1.

Termin realizacji: 03.2009 – 05.2013
Wartość projektu: 3.029.388 zł
Kwota dofinansowania: 845.950 zł
Zakres wykonanych prac: Opracowanie metodologii projektowania i weryfikacja elementów łącza szeregowego dla realizacji komponentów wirtualnych. Wykonanie i badanie prototypów w różnych technologiach wytwarzania układów scalonych. Certyfikacja i wdrożenie do produkcji komponentu USB-PHY.


igue

Projekt „ROBOT”

„Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy”
Projekt dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1.

Termin realizacji: 01.2011 – 06.2013
Wartość projektu: 1.084.268 zł
Kwota dofinansowania: 470.475 zł
Zakres wykonanych prac: Opracowanie architektury urządzeń wspomagających pomiary optyczne wraz z odpowiednimi algorytmami przetwarzania sygnałów i sterowania. Skonstruowanie i badanie prototypów urządzeń. Wdrożenie elementów systemu do produkcji (takich jak: stolik obrotowy, ramię robota, głowica i suwnice).


igue

Projekt „SKANER”

„Opracowanie i wdrożenie urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych”
Projekt dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1.

Termin realizacji: 10.2009 – 06.2011
Wartość projektu: 1.654.280 zł
Kwota dofinansowania: 652.500 zł
Zakres wykonanych prac: Opracowanie algorytmów przetwarzania obrazu. Skonstruowanie i badanie prototypu urządzenie. Wdrożenie do produkcji skanera 3D na światło strukturalne.

fundusz europejski