Drukuj

Autodesk Inventor

Baner_Inventor_2014_738x200

Autodesk Inventor 2015 – Oprogramowanie CAD 3D do projektowania elementów mechanicznych.

Autodesk Inventor® 2015 udostępnia łatwy w użyciu zestaw narzędzi do projektowania 3D elementów mechanicznych, tworzenia dokumentacji i symulacji produktów. Cyfrowe prototypowanie przy użyciu oprogramowania Inventor służy do projektowania i weryfikacji produktów przed ich wytworzeniem. Dzięki temu projektanci mogą dostarczać klientom lepsze produkty, zmniejszać koszty ich opracowania i szybciej wprowadzać je na rynek.

Plik Nowości Autodesk Inventor 2015

Nowe funkcje 2015:

  • Tworzenie dowolnych kształtów modelowania. Te narzędzia zapewniają alternatywne metody modelowania dowolnych kształtów i tworzenia modeli przy użyciu narzędzi bezpośredniej manipulacji.
  • Projektowanie dużych zespołów (rozszerzone). Oprogramowanie Inventor łączy funkcje przyspieszające projektowanie i narzędzia do tworzenia całych zespołów. Użytkownik może być pewien, że wszystkie części i podzespoły pasują do siebie. Precyzyjne analizuj kolizje i parametry fizyczne, aby tworzyć produkty wysokiej jakości już przy pierwszym podejściu. Ulepszony tryb ekspresowy i znacznie poprawiona wydajność grafiki ułatwiają skrócenie czasu pracy i szybsze uzyskanie wyników.
  • Kontrola wiązań szkicu (rozszerzona). Dzięki nowemu trybowi wyłączania można modyfikować geometrie, które zostały już związane. Ulepszone opcje wyświetlania, rozważania i usuwania zapewniają większą kontrolę nad wiązaniami. Ustawienia związane z wiązaniami szkicu zostały przeorganizowane w jedną komendę — Ustawienia wiązań.
  • Dostosowywalna strona główna programu Inventor. Główne funkcje programu Inventor, takie jak osobista tablica narzędzi, zapewniają: podstawowe lub pełne wyświetlanie szablonu; wyświetlanie rozbudowanych informacji w etykiecie narzędzi listy ostatnio używanych plików; rozszerzona lista ostatnio używanych plików; możliwość przypięcia pliku, nad którym pracujesz, aby ułatwić jego zlokalizowanie; karty w dolnej części ekranu umożliwiają przejście do określonych obszarów plików; szybki dostęp do Team Web, Pomocy i ścieżki edukacyjnej z ćwiczeniami.
  • Ćwiczenia szkoleniowe i wyszukiwanie. Samouczki umożliwiają nowym użytkownikom wykonanie pełnego procesu roboczego od początku do końca i śledzenie postępów w nauce. Rozszerzone możliwości wyszukiwania umożliwiają uzyskiwanie wyników z artykułów pomocy, zawartości pomocy technicznej, grup dyskusyjnych, nagrań wideo w serwisie YouTube i blogów, za pomocą jednego kliknięcia.
  • Bezpośrednia edycja geometrii. Parametrycznie przesuwaj, zmieniaj wielkość, obracaj i usuwaj zaimportowane modele brył lub modele z własnych plików programu Inventor. Użyj bezpośredniej edycji, aby: szybko i precyzyjnie zmieniać geometrię parametryczną/części elementów w modelach ze złożoną historią; zmieniać zaimportowane dane brył bazowych; sprawdzać możliwości zmiany projektu bez faktycznego wprowadzania zmian — sprawdzaj zmiany projektu części w kontekście zespołu macierzystego i dopasowuj geometrię aktywnej części z geometriami innych niezespolonych części.

http://www.autodesk.pl/products/autodesk-inventor-family/overview


Kluczowe cechy

Cyfrowe prototypowanie
Autodesk Inventor daje możliwość stworzenia i przeanalizowania kompletnego produktu, przed przystąpieniem do jego budowy. Dzięki pojedynczemu modelowi, stanowiącemu wirtualną reprezentację produktu końcowego, przedsiębiorstwa mogą lepiej projektować, wizualizować i przeprowadzać symulacje, bez konieczności częstego wykorzystywania kosztownych prototypów fizycznych.

Łatwe projektowanie elementów mechanicznych 3D
Oprogramowanie Autodesk Inventor oferuje szeroki wybór narzędzi ułatwiających przejście od projektowania 2D do modelowania 3D i pomaga użytkownikom od razu pracować wydajniej. Narzędzia te są łatwe w użyciu, a ich obsługi można się bardzo szybko nauczyć.

Wykorzystanie danych projektowych
Oprogramowanie Autodesk Inventor wyposażono w zestaw zaawansowanych narzędzi do translacji, pozwalających odczytywać i zapisywać pliki z innych aplikacji CAD. Autodesk Inventor pozwala użytkownikom łączyć rysunki AutoCAD i trójwymiarowe dane CAD w pojedynczą cyfrową reprezentację finalnego produktu.

Synchronizacja między rysunkami z AutoCAD i Autodesk Inventor
Synchronizacja jeden do jednego między rysunkami 2D z programu AutoCAD a 3D z programu Autodesk Inventor oznacza, że zmiany wprowadzone na rysunku w programie AutoCAD zostaną uwzględnione na modelu w Autodesk Inventor i na odwrót.

Wizualizacje
Oprogramowanie pozwala szybko i łatwo tworzyć wysokiej jakości renderingi, animacje i prezentacje, które usprawniają komunikację z członkami zespołu projektowego i klientami. Autodesk Inventor zapewnia najlepsze w branży narzędzia do tworzenia wizualizacji, ilustracji i realistycznych animacji.

Automatyzacja procesu projektowania
Program umożliwia projektowanie w oparciu o reguły oraz zapewnia narzędzia do automatyzacji typowych zadań. Zastosowana w programie Autodesk Inventor technologia iLogic znacznie upraszcza projektowanie w oparciu o reguły. Nawet użytkownicy nieposiadający doświadczenia programistycznego, mogą z łatwością definiować złożone konfiguracje produktów.

Rysunki i dokumentacja
Autodesk Inventor ułatwia tworzenie rysunków produkcyjnych i udostępnianie ich zespołom odpowiedzialnym za produkcję oraz zewnętrznym dostawcom. Umożliwia generowanie dokumentacji technicznej i produkcyjnej z zatwierdzonego cyfrowego prototypu oraz dokonuje automatycznej aktualizacji rysunków i widoków w przypadku modyfikacji modelu. Program umożliwia tworzenie rysunków w formacie DWG w oparciu o projekty 2D i 3D pochodzące z dowolnego źródła CAD.

Zintegrowane narzędzia symulacji
Autodesk Inventor Professional to kompleksowe środowisko symulacyjne, które umożliwia przeprowadzenie symulacji ruchu, a także wykonanie statycznej i modalnej analizy metodą elementów skończonych (MES) części, zespołów i ram nośnych. Autodesk Inventor Professional zawiera również zestaw narzędzi Autodesk Simulation Moldflow do symulacji procesu wtrysku tworzyw sztucznych do formy.

Rozszerzenie zastosowania swoich projektów w programie Autodesk Inventor
Użytkownicy programu Autodesk Inventor 2014 mogą przeglądać, pobierać i nabywać aplikacje. Dodatkowe aplikacje pozwalają projektantom odnajdywać i pobierać rozwiązania dotyczące najtrudniejszych wyzwań projektowych.

Autodesk 360
Dostęp do platformy Autodesk 360, oferującej różnorodne funkcje i usługi w chmurze, pozwala użytkownikom programu Autodesk Inventor połączyć tryb pracy aplikacji desktopowych z bezpiecznym i zawsze dostępnym przetwarzaniem w chmurze, co przyspiesza projektowanie, tworzenie wizualizacji i przeprowadzanie symulacji oraz umożliwia udostępnianie projektów w dowolnym miejscu i w dowolnym momencie.

Autodesk 360 Optimization dla programu Autodesk Inventor
Inventor Optimization pozwala usprawnić pracę z projektem przy zachowaniu wydajności produktu. Dzięki wykorzystaniu obliczania równoległego w chmurze w krótkim czasie można przeprowadzić symulację wielu różnych konfiguracji geometrycznych.

Autodesk Inventor Professional

Autodesk Inventor Professional 2015 to zaawansowane oprogramowanie CAD 3D.  Oprogramowanie CAD 3D Autodesk Inventor Professional udostępnia zaawansowane funkcje do projektowania dla inżynierii mechanicznej, analizy metodą elementów skończonych, symulacji ruchu, zarządzania danymi, systemów trasowanych i projektowania form, jak również rozwiązania zwiększające wydajność pracy z oprogramowaniem CAD. Oparte na programie Inventor, zawiera funkcje symulacji, systemów trasowanych i dot. narzędzi.

Autodesk Inventor LT

Program Inventor LT ™ 2015 umożliwia dołączanie elementów mechanicznych CAD 3D do procesów roboczych 2D. Oprogramowanie Autodesk Inventor LT pozwala użytkownikom wykorzystywać zalety modelowania w 3D w procesie projektowania zespołów mechanicznych oraz cyfrowego prototypowania. Inventor LT wykorzystuje dokładnie ten sam format plików dla części, co pełna wersja Autodesk Inventor, dzięki czemu oferuje projektantom możliwość parametrycznego modelowania części, translacji wielu danych CAD oraz automatycznego tworzenia widoków rysunkowych. Są to niezbędne funkcje, które pozwalają rozszerzyć proces inżynieryjny 2D o projektowanie 3D.

Dzięki modelom 3D, które umożliwiają tworzenie wizualizacji, weryfi kację i poprawianie koncepcji projektowych, można podejmować odpowiednie decyzje zanim poświęci się wiele czasu, pieniędzy i wysiłku na stworzenie prototypów fizycznych i oprzyrządowania oraz rozpoczęcie produkcji. Pomaga to zmniejszyć ilość koniecznych poprawek, a także szybciej i w sposób bardziej opłacalny wprowadzać na rynek produkty wyższej jakości.

Oprogramowanie Inventor LT wykorzystuje dokładnie ten sam format plików dla części, co pełna wersja Autodesk Inventor, dlatego użytkownicy wkraczający w świat modelowania 3D przy pomocy programu Inventor LT mają do dyspozycji proces cyfrowego prototypowania, który mogą wprowadzić we własnym tempie, kiedy ich projekty będą tego wymagać.

Funkcje programu Inventor LT

Szkicowanie
Oprogramowanie Inventor LT pozwala oceniać koncepcje w formie uniwersalnych układów grafi cznych 2D, przed przystąpieniem do tworzenia szczegółowych modeli części. Narzędzia do szkicowania 2D zapewniają parametryczne możliwości modyfikowania rysunków, dlatego sprawdzając różne pomysły można je wyrażać w sposób czytelny, zachowując kontrolę nad stylem koloru i linii.

Modelowanie 3D
Przekształcając szkice 2D w trójwymiarowe modele można korzystać z takich funkcji, jak wyciąganie, obracanie lub omiatanie. Można ponadto dodawać otwory, zaokrąglenia, skosy, wzory i nie tylko. Zaawansowane opisy kształtu i narzędzia do tworzenia powierzchni obejmują: Loft to a Point, N-Sided Patch, Sweep Normal to Surface, Centerline Loft, G2 Continuous Fillets, Full Round Fillets, Face-to-Face Fillets oraz wiele innych możliwości modelowania złożonych części.

Modelowanie części techniką bezpośredniej manipulacji
Program Inventor LT wyposażono w opcję bezpośredniej manipulacji, która zasadniczo usprawnia proces projektowania elementów mechanicznych. Bezpośrednie manipulowanie zapewnia nieprzerwany przepływ zadań, co nie tylko przyczynia się do przyspieszenia projektowania, ale również sprzyja większej kreatywności. Dzięki bezpośredniej manipulacji, wszystkie wprowadzone dane potrzebne do polecenia (promień, kąt, wymiary, itd.) można kontrolować w momencie, w którym bezpośrednio modyfi kuje się geometrię. Zoptymalizowana obsługa poleceń w procesie bezpośredniej manipulacji pozwala skoncentrować się na projekcie, a nie na oprogramowaniu. Mniej rozpraszających okien dialogowych i mniej poruszania myszą – teraz użytkownicy mogą projektować szybciej i w sposób bardziej intuicyjny.

iParts
Wykorzystywanie jednego podstawowego projektu na potrzeby defi niowania i dokumentowania całych rodzin części pozwala oszczędzić czas. Opcja iParts–konfigurowanie części sterowane tabelą–pozwala konfigurować rodziny części definiując zmienne w arkuszu kalkulacyjnym.

Właściwości fizyczne
Automatyczne obliczanie rzeczywistych właściwości w procesie projektowania pomaga podejmować lepsze decyzje. W programie Inventor LT trójwymiarowe modele części posiadają takie fizyczne właściwości, jak środek ciężkości, rodzaj materiału, gęstość, kolor i tekstura.

Automatyczne widoki rysunku
Inventor LT radykalnie przyspiesza tworzenie rysunków, umożliwiając wyświetlanie konkretnych widoków: frontalnych, bocznych, ISO, szczegółowych, a także przekrojów i widoków pomocniczych. Program sam rzutuje geometrię. Dostępnych jest wiele opcji pozwalających szybciej i w sposób bardziej elastyczny tworzyć zestawy rysunków, m.in. automatyczne pobieranie danych wymiarowych z modelu 3D i automatyczne rozmieszczenie wymiarów, a także rozbudowana paleta wymiarów, opisów i symboli 2D.

Automatyczne aktualizacje rysunku
Inventor LT pozwala pracować szybciej, ograniczyć ilość błędów i wyeliminować konieczność ręcznego aktualizowania zmian. Rysunki powiązane są z oryginalnymi elementami, dzięki czemu zmiana wprowadzona w modelu części jest automatycznie odzwierciedlana na rysunku.

Normy i style
Dzięki programowi Inventor LT tworzone rysunki będą automatycznie zgodne z normami branżowymi, standardami firmy i stylami formatowania. Menedżer Rysunków obsługuje międzynarodowe standardy rysunku technicznego, m.in. GB, JIS, BSI, ISO, DIN, ANSI i ESKD. Można łatwo zdefiniować, przechowywać i stosować niestandardowy zestaw stylów i preferowanych cech formatowania.

Zapisywanie plików DWG
Rysunki stworzone w programie Inventor LT można bezpośrednio zapisywać w formie plików DWG. Pliki DWG zachowują wizualną wierność, a ponadto są połączone z oryginalnym modelem 3D, dzięki czemu można wyświetlać, drukować i mierzyć elementy projektowe w programach AutoCAD, AutoCAD Mechanical i AutoCAD LT.

Otwieranie plików DWG
Oprogramowanie zapewnia łatwy dostęp do posiadanych danych 2D bez konieczności korzystania z aplikacji AutoCAD, AutoCAD Mechanical czy AutoCAD LT. Rysunki w formacie DWG można otwierać, przeglądać, mierzyć i drukować bezpośrednio w programie Inventor LT.

Generowanie bloków AutoCAD z widoków Inventor LT
Użytkownicy mają możliwość wprowadzania widoków nowych projektów trójwymiarowych części stworzonych w programie Inventor LT do istniejących rysunków zespołów w formacie DWG. Można wygenerować bloki AutoCAD z widoków rysunku Inventor LT, a następnie wprowadzić nowopowstałe widoki bezpośrednio do oryginalnych rysunków 2D.

Natywne translatory
Inventor LT ułatwia opracowywanie projektów, które wymagają wysyłania i otrzymywania plików w natywnych formatach od sprzedawców i klientów. Dane na temat części stworzone w programie Inventor LT można wymieniać z programami CATIA V5, NX, SolidWorks i Pro/ENGINEER. Oprogramowanie obsługuje również bezpośredni import i eksport plików CATIA V5, Parasolid, GRANITE i SAT. Ponadto można otwierać, importować, umieszczać oraz przeciągać i upuszczać pliki CATIA V4, CRG, NX SolidWorks i Pro/E zawierające dane na temat części.

Realistyczne renderingi
Dzięki zaawansowanym funkcjom cieniowania, oświetlania i tworzenia materiałów w domyślnym środowisku pracy, Inventor LT pomaga lepiej opracowywać koncepcje i zapewnia możliwość przyjrzenia się realistycznym przedstawieniom projektu w dowolnej chwili.

Zaprogramowane style wizualne
Inventor LT pomaga oceniać i udostępniać projekty – pozwala inżynierom dostosować styl wyświetlania modeli 3D do określonego zadania. Oprócz domyślnego trybu renderowania, program zapewnia dostęp (za pomocą pojedynczego przycisku) do wielu zaprogramowanych trybów reprezentacji projektu, takich jak: obraz szkieletowy, powierzchnie zacienione, usunięcie ukrytych linii, oraz tryb fotorealistyczny i ilustracyjny.

Wysokiej jakości materiały wizualne
Obszerna biblioteka materiałów wizualnych w programie Inventor LT umożliwia użytkownikom wyświetlanie atrakcyjnych graficznie i precyzyjnych reprezentacji produktów. Wysoka rozdzielczość tekstur w przesyłanych renderingach daje projektantom pewność, że udostępniają klientom i członkom zarządu obrazy wysokiej jakości.

http://www.autodesk.pl/products/inventor-lt-family/overview

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite

Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite oferuje ekonomiczny i praktyczny sposób wprowadzenia do przepływu zadań programu AutoCAD możliwości projektowania elementów mechanicznych w 3D–w takim tempie, jakie będzie odpowiadać użytkownikowi.

AutoCAD LT

Oprogramowanie AutoCAD LT przeznaczone jest do kreślenia i detalowania 2D. Jest to narzędzie wybierane przez profesjonalistów, ponieważ gwarantuje kompatybilność danych, niezawodność i produktywność.

Dokumentacja
Spełniające wszystkie standardy branżowe oprogramowanie AutoCAD LT pomaga zwiększyć przewagę konkurencyjną. Kompletny zestaw narzędzi do kreślenia i detalowania 2D pozwala dokładnie i wydajnie opracowywać precyzyjne rysunki techniczne. Proste i złożone rysunki można tworzyć przy pomocy standardowych kształtów – linii, łuków i okręgów. Do modyfikacji istniejącej geometrii służą polecenia: rozciągnij, kopiuj, obróć i skaluj. Możliwość dodawania do rysunku takich opisów jak: tekst, wymiary i tabele ułatwia przekazywanie koncepcji projektowych.

Współpraca
Tworzenie rysunków w formacie DWG zapewnia stabilność i kompatybilność podczas komunikacji z klientami i współpracownikami – współpraca z członkami zespołu projektowego staje się łatwa i efektywna. Opcja łączenia rysunków z odnośnikami zewnętrznymi–plikami DWG, plikami graficznymi JPG i TIF, arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft Excel oraz podkładami DWF i PDF, udostępnianymi przez klientów i współpracowników, pozwala ponownie wykorzystywać dane i tworzyć pełniejszą dokumentację.

Optymalizacja
Szeroki zakres opcji interfejsu użytkownika umożliwia dostosowanie oprogramowania AutoCAD LT do indywidualnego sposobu pracy. AutoCAD LT stworzono mając na myśli jeden cel: zwiększenie produktywności użytkownika. Każda kolejna wersja programu wyposażona jest w ulepszone funkcje i dodatki, wprowadzające nowe sposoby zwiększenia wydajności kreślenia.

Autodesk Inventor LT

Oprogramowanie Autodesk Inventor LT umożliwia modelowanie części mechanicznych w środowisku 3D – użytkownik może wprowadzić ten proces w takim tempie, jakie jest dla niego najbardziej odpowiednie.

Projektowanie w 3D przy użyciu danych pochodzących z programu AutoCAD LT
Płynna interoperacyjność DWG umożliwia proste kopiowanie istniejących danych 2D i wklejanie ich w programie LT Inventor. Zapewnia to znakomity punkt wyjścia dla nowych projektów 3D. Oprogramowanie Inventor LT pozwala użytkownikom w pełni wykorzystać swoją znajomość programu AutoCAD i posiadane dane 2D. Dzięki pakietowi AutoCAD Inventor LT Suite do wykonania każdego zadania można wybrać odpowiednie narzędzie.

Szybsze projektowanie lepszych części w środowisku 3D
Zaawansowane funkcje parametrycznego modelowania części w programie Autodesk Inventor LT umożliwiają projektowanie części mechanicznych w środowisku 3D. Nawet złożone części można projektować szybciej. Również rysunki produkcyjne tworzy się znacznie szybciej, niż kreśląc je ręcznie. Dzięki programowi Autodesk Inventor LT można generować rysunki produkcyjne, które aktualizują się automatycznie w miarę wprowadzania zmian w trójwymiarowym modelu części. A ponieważ pakiet AutoCAD Inventor LT Suite obejmuje oprogramowanie AutoCAD LT, użytkownicy mogą korzystać ze znajomych narzędzi 2D i szybko wprowadzać zmiany w rysunkach DWG.

Udostępnianie danych 2D i 3D
Przy konkurencji na dzisiejszym rynku modelowanie 3D jest koniecznością. Producenci muszą wykorzystywać i udostępniać trójwymiarowe modele na równi z rysunkami 2D. Pakiet AutoCAD Inventor LT Suite pozwala łatwo współdzielić dane projektowe 2D i 3D z klientami i dostawcami – bez potrzeby używania kosztownego oprogramowania do translacji plików. Import, tworzenie, modyfi kowanie i eksport trójwymiarowych modeli części w powszechnie używanych formatach usprawnia komunikację w rozbudowanym łańcuchu dostaw.

fundusz europejski