Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach

Zapraszamy przyszłych pracowników, praktykantów i stażystów na spotkanie z firmą Evatronix S.A. na Forum Pracodawców Automatyki, Elektroniki i Informatyki 2014, które odbędzie się w dniu 7 maja 2014 r. na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 16.

Część I – Spotkanie pracodawców ze studentami Wydziału AEiI

od 9:00 – Prezentacja pracodawców na przygotowanych stanowiskach
10:15 – 13:00 – Prezentacja pracodawców w auli (ok. 8-minutowe wystąpienie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej)

Część II – Spotkanie pracodawców z pracownikami Wydziału AEiI

12:00 – Otwarcie części II Forum przez Dziekana Wydziału AEiI Prof. dr hab. inż. Adama Czornika oraz prezentacje władz i strategii Wydziału zaplanowanej na najbliższej lata
od 12:30 – Dyskusja w formie seminarium w zakresie:
1. Prezentacji realizowanych projektów badawczo – rozwojowych
2. Prezentacji zbliżających się konkursów na dofinansowanie projektów
3. Form współpracy i komunikacji uczelni z firmami
ok. 15:30 – Wizytacja laboratoriów


Poprzednia informacja:Zapraszamy na targi w Belgradzie i w Wilnie

Następna informacja:Seminarium „Przełomowe technologie – innowacje w obróbce skrawaniem”, 13 i 14 maja 2014r.

fundusz europejski