Międzynarodowa konferencja naukowa Programmable Devices and Embedded Systems

1

W dniach 13-15 maja w hotelu ASPEL w Krakowie ma miejsce międzynarodowa konferencja naukowa Programmable Devices and Embedded Systems (http://pdes.polsl.pl).

W trakcie tej konferencji Evatronix zaprezentuje rezultaty prac badawczych, dofinansowanych w programie INNOTECH, nad zastosowaniem technologii emulacyjnej do weryfikacji układów i systemów cyfrowych.

Opracowaną w ramach projektu innowacyjną technologię przedstawiają dwie prezentacje zatytułowane
“Improving Efficiency of FPGA-in-the-Loop Verification Environment” oraz “Acceleration of Tests for the JPEG2000 Encoder Verification”.


Poprzednia informacja:3D PRINTSHOW Londyn

Następna informacja:Seminarium – nowości w Autodesk 2016

fundusz europejski