Projektant programowalnych układów scalonych

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku elektronika lub pokrewnym
 • znajomość zasad projektowania układów cyfrowych w oparciu o układy FPGA
 • dobra znajomość języka Verilog lub VHDL
 • znajomość języków C/C++ lub SystemC
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • mile widziane:
  • o doświadczenie w projektowaniu układów programowalnych firmy Xilinx za pomocą pakietu Vivado
  • o ponad 2 lata doświadczenia w konstruowaniu sprzętu elektronicznego z wykorzystaniem układów programowalnych
  • o projektowaniu obwodów drukowanych zawierających układy programowalne (FPGA)
  • o znajomość pakietu Matlab i podstaw cyfrowego przetwarzania sygnałów

Zakres obowiązków:

 • kodowanie wyspecyfikowanej funkcjonalności układu w języku opisu sprzętu,
 • weryfikacja projektu za pomocą symulatora i uruchamianie go w sprzęcie,
 • udział w projektowaniu architektury i tworzeniu specyfikacji funkcjonalnej układów i ich komponentów,
 • udział w planowaniu projektów układów programowalnych,

Oferujemy:

 • uczestnictwo w interesujących projektach programowalnych układów scalonych we współpracy z firmami zagranicznymi
 • poznawanie nowoczesnych narzędzi i metod projektowania programowalnych układów scalonych
 • podnoszenie kwalifikacji, pogłębianie doświadczenia zawodowego i czynnej znajomości języka angielskiego
 • udział w tworzeniu przemysłowego ośrodka badawczo-rozwojowego

Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Kandydaci spełniający powyższe wymagania i zainteresowani współpracą z naszą firmą proszeni są o przesłanie swoich aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: praca@evatronix.com


Poprzednia informacja:Lider zespołu projektantów systemów wbudowanych (embedded systems)

Następna informacja:Główny programista

fundusz europejski