fbpx
Menu

Nowa wersja Atollic True Studio (v.7.0.0)

Została wydana nowa w pełni funkcjonalna, bezpłatna i bezterminowa wersja Atollic TrueSTUDIO v.7.0.0 dla Windows. Nowością jest oczekiwana przez użytkowników wersja na system Linux (na razie w wersji testowej). W nowej wersji wprowadzono szereg przydatnych funkcjonalności oraz poprawek. Najważniejsze z nich dotyczą funkcji kreatora projektu, edytora oraz możliwości debugowania.
Poniżej przedstawiamy, krótkie zestawienie najważniejszych zmian i udoskonaleń Atollic TrueSTUDIO 7.0.0

Nowe funkcje kreatora projektu

 • Filtr wyszukiwania TrueSTORE upraszcza przeglądanie przykładowych projektów
 • Przykładowe projekty TrueSTORE zostały przeniesione do wersji TrueSTUDIO
 • LinuxCMSIS-Pack Eclipse Plug-in zaktualizowany do wersji 2.0.1 (z poprzedniej wersji 1.1)

Nowe funkcje edytora

 • Powiększanie i pomniejszanie w edytorach tekstowych SWT
 • Automatycznie skaluje obrazy na monitorach o wysokiej rozdzielczości DPI
 • Poprawiony ciemny motyw
 • Pełny ekran za pomocą funkcji skrótu (Alt + F11) lub przez menu główne
 • Zawijanie wierszy w edytorach tekstowych za pomocą przycisku ” Toggle Word Wrap ” w pasku narzędzi

Nowe funkcje debugowania

 • Widok Disassembly pokazuje wartości rejestrów procesora po najechaniu myszką
 • Zmienne lokalne mogą być wyświetlane w widoku „Memory Browser”
 • Dodano wsparcie „Instruction Tracing” dla układów z rdzeniem Cortex-M7 korzystając z Embedded Trace Macrocell ETMv4
 • Ulepszony widok SFRs
 • Dodane pole wyszukiwania, aby łatwiej znaleźć SFRs / BitFields
 • Dodano wsparcie dla atrybutu readAction
 • Dodano przycisk „RD”, który pozwala szybko odczytać wybrany rejestr

Poprawki

 • Rozwiązano problem Eclipsa z zasobami (plikami oraz folderami)niebędącymi częścią projektu (linked resources)
 • Rozwiązano problem z widokiem „Terminal”
 • Rozwiązano problem z widokiem SWV Console przy użyciu numeru portu ITM > 0
 • Możliwość ponownego uruchomienia sesji debugowania za pomocą SWV i połączenia się ze zdalnym serwerem Segger J-LINK GDB, który jest uruchomiony w trybie persistent
 • Rozwiązano problem przy uruchomianiu debugowania ST-Link („Błąd 37″)

Odwiedź nas i zapisz się na blogu TruePERSPECTIVES, aby dowiedzieć się więcej na temat nowych funkcji, planów rozwoju narzędzi oraz poznać Tips and Tricks dla Atollic TrueSTUDIO. Chcielibyśmy podziękować społeczności użytkowników Atollic, a zwłaszcza tym, którzy są częścią programu Beta Atollic. Wasze opinie są bezcenne i niezwykle przyczyniły się do rozwoju tego oprogramowania!

×

Logowanie