fbpx

W związku z realizacją projektu „Evatronix Embedded Services – promocja i internacjonalizacja marki produktowej IT/ICT” w ramach Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w związku z realizacją projektu "Rozwój technologii skanowania 3D umożliwiającej realizację nowych skanerów optycznych o wysokiej precyzji i elastyczności" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do składania ofert w tematach zawartych w poniższych zapytaniach.


2019.06.24

Wykonanie usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy

Termin składania ofert: 2019.07.05 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.09.20

zapytanie_ofertowe_usługa_szkoleniowa.pdf

Informacje dodatkowe:

  • w szkoleniu będzie uczestniczyć 5-10 osób;
  • wymagany materiał szkoleniowy w wersji papierowej i elektronicznej;

2019.06.24

Wykonanie usługi doradczej w zakresie przygotowania do wejsćia na rynki perspektywiczne

Termin składania ofert: 2019.07.05 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.09.20

zapytanie_ofertowe_usługa_doradcza.pdf


2019.04.19

Wykonanie filmu promocyjnego dotyczącego nowego produktu

Termin składania ofert: 2019.04.26 godz. 16:00 
Termin realizacji zlecenia: 6-10.05.2019

zapytanie_film3.pdf


2019.04.18

Zakup biletów lotniczych na trasie Kraków - San Francisco - Kraków

Termin składania ofert: 2019.04.30 godz. 15:00 
Termin realizacji zlecenia: do 2 dni po wyborze wykonawcy

zapytanie_bilety_USA_3.pdf


2019.02.18

Projektor wraz z osprzętem mechaniczno-elektrycznym

Termin składania ofert: 2019.02.25 godz. 16:00 
Termin realizacji zlecenia: 7 dni od wyboru dostawcy

zapytanie_ofertowe_projektor_20190218.pdf


2019.02.13

Druk folderów reklamowych

Termin składania ofert: 2019.02.14 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.02.20

Evatronix_Zapytanie_ofertowe_2019-02-13_01.pdf


2019.02.13

Druk ulotek reklamowych

Termin składania ofert: 2019.02.14 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.02.20

Evatronix_Zapytanie_ofertowe_2019-02-13_02.pdf


2019.01.24

Wykonanie i dostarczenie balonów z nadrukiem reklamowym

Termin składania ofert: 2019.02.05 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.02.19

balony.docx.pdf


2019.01.24

Wykonanie tablic reklamowych

Termin składania ofert: 2019.02.05 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.02.19

tablice_PCV.pdf


2019.01.15

Druk firmowych teczek ofertowych

Termin składania ofert: 2019.01.24 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.01.31

zapytanie_teczki_styczeń_2019.pdf


2019.01.10

Druk folderów reklamowych - skanery 3D

Termin składania ofert: 2019.01.18 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.01.29

zapytanie_ofertowe_foldery.pdf


2019.01.09

Dostarczenie upominków dla klientów - pamięć USB

Termin składania ofert: 2019.01.18 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.01.29

zapytanie_ofertowe_USB.pdf


2019.01.09

Druk folderów reklamowych

Termin składania ofert: 2019.01.18 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.01.29

zapytanie_ofertowe_foldery_Geomagic.pdf


2019.01.02

Wykonanie roll-up'a excellent

Termin składania ofert: 2019.01.11 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.01.28

Zapytanie_ofertowe_rollup.pdf


2019.01.02

Wykonanie tablic reklamowych

Termin składania ofert: 2019.01.11 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2019.01.28

Zapytanie_ofertowe_tablice_PCV_Japonia.pdf


2018.11.29

Zakup biletów lotniczych do Tokio

Termin składania ofert: 2018.12.07 godz. 15:00
Termin realizacji zlecenia: luty 2019

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-11-29_01.pdf


2018.08.20

Wykonanie usługi doradczej w zakresie przygotowania do wejsćia na rynki perspektywiczne

Termin składania ofert: 2018.08.24 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.09.30

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-08-17_01.pdf


2018.05.25

Skład i wydruk broszury firmowej

Termin składania ofert: 2018.06.06 godz 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.06

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-05-25_01.pdf


2018.05.21

Wykonanie grafik na ściankę oraz ladę targową

Termin składania ofert: 2018.06.06 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.06

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-05-21_01.pdf


2018.05.15

Wykonanie grafiki na ściankę reklamową typu "display pop-up"

Termin składania ofert: 2018.05.20 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.06.04

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-04-25_02.pdf


2018.04.25

Wykonanie grafiki na ladę reklamową

Termin składania ofert: 2018.05.20 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.06.04

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-04-25_01.pdf


2018.04.25

Realizacja długopisów firmowych z nadrukiem

Termin składania ofert: 2018.05.31 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.06.06

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-04-25_01.pdf


2018.04.17

Bilety lotnicze na trasie Warszawa - Tokyo - Warszawa

Termin składania ofert: 2018.04.20 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.04.20

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-04-17_01.pdf


2018.04.05

Wykonanie filmu promocyjnego dotyczącego skanowania 3D

Termin składania ofert: 2018.04.12 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.04.05

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-04-05_01.pdf


2018.02.09

Skład i wydruk broszury firmowej

Termin składania ofert: 2018.02.19 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.02.22

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-02-09_01.pdf


2018.02.09

Wynajem samochodu do przewozu osób i materiałów

Termin składania ofert: 2018.02.22 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.02.26

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-02-09_01.pdf


2018.02.06

Wykonanie podświetlanego panelu

Termin składania ofert: 2018.02.15 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.02.23

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-02-06_01.pdf


2018.01.25

Wykonanie grafiki na ściankę reklamową typu "display pop-up"

Termin składania ofert: 2018.02.09 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.02.20

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-01-25_02.pdf


2018.01.25

Wykonanie gabloty ekspozycyjnej

Termin składania ofert: 2018.02.09 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.02.20

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-01-25_01.pdf


2018.01.22

Roll-up

Termin składania ofert: 2018.01.23 godz. 10:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.01.24

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-01-22_02.pdf


2018.01.22

Katalog reklamowy

Termin składania ofert: 2018.01.23 godz. 10:00
Termin realizacji zlecenia: 2018.01.24

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2018-01-22_01.pdf


2017.11.28

Wydruk ulotek

Termin składania ofert: 2017.11.28 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.11.30

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-11-28_01.pdf


2017.11.22

Wykonanie grafiki na ściankę reklamową typu "display pop-up"

Termin składania ofert: 2017.11.23 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.11.30

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-11-22_03.pdf


2017.11.22

Wydruk folderów

Termin składania ofert: 2017.11.23 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.11.30

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-11-22_02.pdf


2017.11.22

Wykonanie grafiki na ściankę reklamową typu "display pop-up"

Termin składania ofert: 2017.11.23 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.11.30

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-11-22_01.pdf


2017.11.17

Bilety lotnicze na trasie Kraków - Los Angeles - Kraków oraz Lyon - Los Angeles - Kraków

Termin składania ofert: 2017.11.20 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.12.03

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-11-17_02.pdf


2017.11.17

Dostarczenie gadżetów reklamowych z nadrukiem zgodnie z specifikacją

Termin składania ofert: 2017.11.22 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.11.30

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-11-17_01.pdf


2017.11.06

Wykonanie filmu promocyjnego dotyczącego skanowania 3D

Termin składania ofert: 2017.11.10 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.11.30

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-11-06_01.pdf


2017.10.25

Skład i wydruk broszury firmowej

Termin składania ofert: 2017.10.25 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.10.27

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-10-25_01.pdf


2017.10.23

Wykonanie grafiki na ściankę reklamową typu "display pop-up"

Termin składania ofert: 2017.10.24 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.10.26

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-10-23_02.pdf


2017.10.23

Bilety lotnicze na trasie Kraków - San Francisko - Kraków oraz Lyon - San Francisco - Lyon

Termin składania ofert: 2017.10.23 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.10.25

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-10-23_01.pdf


2017.10.22

Druk wizytówek

Termin składania ofert: 2017.10.24 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.10.27

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-10-22_03.pdf


2017.10.20

Druk teczek firmowych

Termin składania ofert: 2017.10.24 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.10.27

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-10-20_02.pdf


2017.10.20

Długopisy z nadrukiem (logo + www)

Termin składania ofert: 2017.10.23 godz. 16:00
Termin realizacji zlecenia: 2017.10.27

pdfEvatronix_Zapytanie_ofertowe_2017-10-20_01.pdf

×

Logowanie