fbpx

Projektowanie PCB

Projektujemy z?o?one, wielowarstwowe obwody drukowane, jako cz??? us?ug projektowania "pod klucz" oraz tworzymy PCB na podstawie schematu i specyfikacji dostarczonych przez klienta.

Realizujemy obwody drukowane dla wielu aplikacji i zastosowa?, wykorzystuj?c zaawansowane technologie np.:

  • szybkie interfejsy szeregowe (takie jak USB 3.0 czy PCI-e) oraz interfejsy bezprzewodowe (RF front end), zaprojektowane zgodnie z zasadami EMC & high-speed,
  • PCB dla uk?adów zasilania i czujników przemys?owych oraz LED,
  • obwody HDI w tym mikro, zagrzebane i ?lepe przelotki,
  • obwody gi?tkie i sztywno- gi?tkie (Flex, Rigid-Flex).

?wiadczymy równie? dodatkowe us?ugi takie jak:

  • doradztwo techniczne oraz optymalizacja istniej?cych projektów,
  • analiza integralno?ci sygna?ów,
  • in?ynieria odwrotna,
  • tworzenie dokumentacji technicznej dla procesów produkcyjnych,
  • panelizacja PCB.
×

Logowanie