Drukuj

Autodesk Simulation

AD_simul2014

Autodesk Simulation Mechanical, Autodesk Nastran, Autodesk Nastran In-CAD, Simulation CFD i Simulation Moldflow

Autodesk Simulation Mechanical

Program Autodesk Simulation Mechanical 2015 udostępnia szybkie, precyzyjne narzędzia do symulacji mechanicznych, aby pomóc przewidzieć wydajność, optymalizować projekty i weryfikować działanie produktu za pomocą prototypowania cyfrowego. Elastyczne opcje umożliwiają przetwarzanie na lokalnym komputerze lub w chmurze, co zapewnia dodatkowe możliwości przetwarzania.

Oprogramowanie to znakomicie uzupełnia cykl cyfrowego prototypowania umożliwiając szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek, zmniejszając koszty materiałowe, zwiększając jakość produktów oraz znacznie redukując koszty wytworzenia prototypów. Umożliwia też pełną współpracę pomiędzy projektantami, inżynierami i wytwórcami za pomocą pozostałych programów dostępnych w ofercie firmy Autodesk.

Plik Nowości Simulation Mechanical 2015

Podstawowe funkcje:

 • Łatwy w użyciu interfejs. Program Simulation Mechanical zapewnia elastyczność w uzyskiwaniu i raportowaniu wyników analizy, wydajne przetwarzanie końcowe i narzędzia do generowania raportów. Korzystając z wielu różnych sposobów dostępu i prezentacji wyników analiz, inżynierowie mogą szybko przygotować końcową dokumentację konstrukcyjną. Program Simulation Mechanical automatycznie przekształca wszystkie dane wejściowe użytkownika i prezentacje wyników do postaci poprawnie sformatowanego raportu w formacie HTML, który może być wyeksportowany jako plik PDF lub dokument Microsoft Word.
 • Import MultiCAD. Bezpośrednie importowanie i ocena zakresu potencjalnych projektów na podstawie plików z programów AutoCAD, SolidWorks, Inventor, ProE, Creo, Rhino, CATIA i NX.
 • Automatyczne tworzenie siatki i modelowanie konstrukcyjne. Generuj niestandardową, konstrukcyjną siatkę elementów skończonych lub twórz siatkę automatyczną, kontrolując rozmiar siatki dla każdej części.
 • Szeroki wybór typów analizy. Śledź reakcję zespołu na drgania, obciążenia termiczne oraz elektrostatyczne, takie jak natężenie i napięcie prądu.
 • Zmęczenie małą/dużą liczbą cykli. Program Simulation Mechanical zawiera wbudowany solwer zmęczeniowy zaprojektowany tak, aby umożliwić rzeczywistą zaawansowaną analizę zmęczeniową wykorzystującą wyniki analizy naprężeń elementów skończonych.
 • Dynamiczna analiza nieliniowa (MES). W obszernej bibliotece modeli materiałów znajdź materiały pomocne do obsługi ruchu w dużej skali, dużych deformacji i dużych odkształceń z kontaktem między bryłami.
 • Integracja programów Moldflow i Mechanical. Sprawdź poprawność i optymalizuj projekty części z tworzyw sztucznych, używając narzędzi do wymiany danych między programami Simulation Moldflow i Simulation Mechanical.
 • Integracja programów CFD i Mechanical. Przenieś wyniki przepływu płynów i temperatury wyniki z programu Simulation CFD do programu Simulation Mechanical, aby symulować naprężenia termiczne działające na komponenty.
 • Optymalizacja projektów. Przeprowadź badania parametryczne dla modeli w programie Inventor.
 • Elastyczne opcje przetwarzania. Nowe funkcje w programie Simulation Flex umożliwiają wykonywanie symulacji tam, gdzie chcesz i jak chcesz, w zależności od potrzeb. Podczas testowania ustawień analizy używaj lokalnych zasobów podczas iteracji i optymalizowania ustawień. Po przetwarzaniu wstępnym, gdy potrzebujesz do symulacji więcej zasobów, użyj chmury, a na komputerze lokalnym wykonuj inne zadania.

http://www.autodesk.pl/products/autodesk-simulation-family/features/simulation-mechanical

Autodesk Nastran

Wydajny, rozpoznawalny w branży symulacyjnej solver obliczeniowy MES. Produkt wymaga zastosowania pre i post procesora, który czyta pliki danych Nastran, takie jak np. Siemens® Femap®, MSC® Patran® i Altair® HyperMesh®.
Posiada bogaty zestaw analiz:

 • Analiza kompozytów – Zaawansowane możliwości symulacyjne obejmujące zagadnienia rozwarstwienia, propagacji uszkodzeń, analiz związanych z drganiami itp
 • Analiza nieliniowa – zaawansowane możliwości analizy nieliniowej obejmują zautomatyzowane generowanie kontaktów i zaawansowanych modeli materiałowych
 • Analiza dynamiczna – zaawansowane możliwości analizy obejmują zagadnienia związane z drganiami, losowymi wibracjami, analiza zmęczeniową, DDAM i efektywne rozwiązywanie dużych modeli.
 • Analizy termiczne
 • Autodesk Nastran zapewnia łatwą skalowalność, aby uzyskać dostęp do specjalistycznych narzędzi analitycznych, takich jak zmęczenie, optymalizacji akustyki, symulacji ruchu, itp.

Program posiada bogaty zestaw zweryfikowanych i przeanalizowanych problemów analitycznych (ponad 5000), co zapewnia wysoką spójność i poprawność symulacji.
Autodesk Nastran oferuje zintegrowany graficzny interfejs użytkownika i edytor, który umożliwia w czasie rzeczywistym przeglądanie wyników i zmiany parametrów bezpośrednio podczas pracy nad modelem. To unikatowe narzędzie w branży daje inżynierom większą kontrolę nad projektami.

Autodesk Nastran In-CAD

Wydajny, rozpoznawalny w branży symulacyjnej solver obliczeniowy MES Solver Autodesk Nastran, który jest bezpośrednio osadzony w systemie CAD-owskim takim jak Autodesk Inventor i SolidWorks.
Program posiada szeroki zakres analiz: analizy naprężeń liniowych i nieliniowych, dynamikę, analizy termiczne, analizy kompozytów.
Program posiada bogaty zestaw zweryfikowanych i przeanalizowanych problemów analitycznych, co zapewnia wysoką spójność i poprawność symulacji.
Autodesk Nastran in-CAD to narzędzie bezpośrednio w program CAD (np. Autodesk Inventor, SolidWorks). Dzieki takiemu rozwiązaniu możliwa jest praca nad modelem i symulacja w jednym spójnym środowisku graficznym.

Autodesk Simulation CFD

Autodesk Simulation CFD 2015 – Oprogramowanie do symulacji dynamiki przepływu. Pakiet Autodesk Simulation CFD służy do wykonywania analiz termicznych i analiz z dziedziny mechaniki płynów. Zawiera narzędzia umożliwiające symulacje turbulentnych i nieściśliwych przepływów oraz przewodzenia i konwekcji ciepła.

Plik Nowości Simulation CFD 2015

Podstawowe funkcje:

 • Wykorzystanie modelu CAD – asocjatywne połączenie z dowolnymi modelami CAD.
 • Specjalne środowisko do analizy projektów z możliwością konfigurowania i przeglądania danych etapów projektu.
 • Automatyczny generator siatek MES, który bardzo szybko przygotowuje skomplikowane modele CAD do wykonania symulacji.
 • Generator rozwiązań zoptymalizowany pod kątem uzyskiwania dokładnych i poprawnych wyników obliczeń.

Pakiet ten składa się z następujących modułów:

Autodesk Simulation CFD
Autodesk Simulation CFD Advanced
Autodesk Simulation Motion

http://www.autodesk.pl/products/autodesk-simulation-family/features/simulation-cfd

Autodesk Simulation Moldflow

Oprogramowanie do symulacji formowania wtryskowego Autodesk Simulation Moldflow 2015, będące jednym z rozwiązań Autodesk do cyfrowego prototypowania, wyposażone jest w narzędzia pomagające przewidywać, optymalizować i sprawdzać poprawność projektów części z tworzyw sztucznych, form wtryskowych i matryc do wyciskania. Firmy na całym świecie wykorzystują oprogramowanie Autodesk Simulation Moldflow Adviser i Autodesk Simulation Moldflow Insight, by zmniejszyć potrzebę stosowania kosztownych prototypów fizycznych, ograniczyć ilość potencjalnych wad produkcyjnych i szybciej wprowadzać na rynek innowacyjne produkty.

Autodesk oferuje szeroką gamę narzędzi do symulacji procesu formowania wtryskowego, pomagających analitykom CAE, projektantom, inżynierom, producentom form i przetwórcom tworzyw sztucznych tworzyć dokładniejsze prototypy cyfrowe oraz wprowadzać na rynek lepsze produkty przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Autodesk Simulation Moldflow wyposażono w narzędzia do translacji i optymalizacji natywnego modelu CAD. Oprogramowanie obsługuje geometrię zarówno części cienkościennych (powłokowych), jak i grubościennych (litych). Umożliwia wybranie typu i parametrów siatki elementów skończonych w zależności od rodzaju geometrii modelu oraz żądanej dokładności symulacji i czasu jej wykonania.

Oprogramowanie umożliwia wizualizację i ocenę wyników symulacji oraz korzystanie z narzędzi automatycznego raportowania, które ułatwiają udostępnianie wyników innym uczestnikom projektu. Użytkownicy mogą korzystać z takich funkcji jak baza danych materiałów i poradniki on-line, które dodatkowo zwiększają wydajność pracy.

http://www.autodesk.pl/products/autodesk-simulation-family/features/simulation-moldflow

Ulotka Simulation Moldflow 2015

fundusz europejski