fbpx

Projekty krajowe

Projekt „eviXscan 3D - promocja i internacjonalizacja marki produktowej oraz wpływ rozwoju portfolio produktowego na innowacyjność technologiczną województwa śląskiego”

Realizacja projektu została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.5. Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, dla poddziałania: 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest promocja marki produktowej poprzez udział w szeregu międzynarodowych imprez targowych. 

Termin realizacji: 2020-2022
Numer projektu: UDA-RPSL.03.05.03-24-0337/19-00
Kwota dofinansowania: 198.020,- zł

logo 07


Projekt "Rozwój technologii skanowania 3D umożliwiającej realizację nowych skanerów optycznych o wysokiej precyzji i elastyczności"

Realizacja projektu została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
Celem projektu jest rozwój innowacyjnej technologii optycznego skanowania 3D z wykorzystaniem światła strukturalnego. Realizacja projektu umożliwi konstrukcję i wdrożenie nowych skanerów optycznych o wysokiej precyzji i elastyczności działania.

Termin realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020
Numer projektu: RPSL.01.02.00-24-033G/18
Kwota dofinansowania: 622.792,- zł

logo 07


Projekt "Evatronix Embedded Services - promocja i internacjonalizacja marki produktowej w branży IT/ICT"

Evatronix SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 3.3.3: wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Termin realizacji: 09.2017 – 12.2019
Numer projektu: POIR.03.03.03-24-0083/17

logo Go To Brand


Projekt „EVMUL”

„Emulator sprzętowy dla weryfikacji elektronicznych komponentów wirtualnych”

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH.
Zakres wykonanych prac: Opracowanie architektury dedykowanej platformy uruchomieniowej. Analiza standardu wymiany danych. Opracowanie metodologii obserwacji sygnałów i algorytmów syntezy. Projektowanie i weryfikacja prototypu platformy emulacyjnej.

Termin realizacji: 01.2013 – 12.2014

logo Narodowe Centrum Badan i Rozwojulogo Narodowe Centrum Badan i Rozwoju


Projekt „SYMULATOR”

„Opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA”

Projekt dofinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1.
Zakres wykonanych prac: Opracowanie architektury symulatora. Definicja i implementacja algorytmów wymiany i kompresji danych. Opracowanie i weryfikacja prototypu symulatora. Wdrożenie oprogramowania symulatora do produkcji.

Termin realizacji: 06.2009 – 11.2011

logo Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spojnoscilogo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Projekt „SWUM”

„Opracowanie scalonego sterownika wyświetlacza do urządzeń mobilnych”

Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH.
Zakres wykonanych prac: Zdefiniowanie architektury sterownika ekranu. Badanie i implementacja algorytmów przetwarzania sygnału wideo. Implementacja i weryfikacja prototypu urządzenia.

Termin realizacji: 05.2012 – 03.2013

logo Narodowe Centrum Badan i Rozwojulogo Narodowe Centrum Badan i Rozwoju


Projekt „SSD”

„Opracowanie i badanie przenośnej pamięci masowej z superszybkim łączem szeregowym”

Projekt dofinansowany przez Centrum Innowacji Naczelnej Organizacji Technicznej w ramach programu wsparcia grantów celowych.
Zakres wykonanych prac: Zdefiniowanie i badanie architektury przenośnej pamięci masowej. Opracowanie środowiska weryfikacyjnego.. Badanie algorytmów zarządzania pamięcią. Opracowanie i weryfikacja prototypu kontrolera pamięci. Wdrożenie układu kontrolera do produkcji.

Termin realizacji: 02.2011 – 03.2013

×

Logowanie