fbpx

Warunki korzystania z witryny

Postanowienia ogólne

1. Administrator danych osobowych

1.1

Witryna www.evatronix.com jest prowadzona przez spółkę Evatronix SA z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Wiktora Przybyły 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125894, NIP 547-005-23-91, REGON 00240916000000 (dalej zwaną jako Administrator), która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych możesz kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna na adres: Evatronix SA, Wiktora Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała,
 • poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1.2

Niniejsze Warunki korzystania z Witryny dotyczą witryny www.evatronix.com (dalej zwane jako „Witryna”) i odnoszą się do każdego użytkownika (dalej zwany jako „Użytkownik”), który korzysta z Witryny, w tym do osób odwiedzających Witrynę, osób administrujących Witryną, osób wysyłających wiadomości za pośrednictwem Witryny (formularz, newsletter) oraz podmiotów współpracujących.

1.3

Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Witrynie chronione są prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

1.4

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem.

1.5

Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Witryny.

1.6

O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Warunków korzystania z witryny, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

1.7

Jeśli nie zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z witryny, prosimy o niekorzystanie z usług Witryny.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Administrator zbiera dane dla oznaczonych zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

Zbierane za pośrednictwem Serwisów dane osobowe są przetwarzana w celach marketingowych, w tym profilowanie i w celach analitycznych. Dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do zainteresowań i preferencji Użytkowników.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach korzystania z Serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies - dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

2.1 Sposób pozyskiwania danych osobowych za pośrednictwem Serwisów

Administrator Witryny pozyskuje dane osobowe Użytkowników rejestrujących się w zakładce „Zaloguj się”, „Załóż konto”, rejestrujących się do Newslettera oraz Użytkowników zostawiających swoje dane osobowe przy wypełnianiu Formularza, w tym formularz kontaktowy, zapytanie ofertowe, oraz formularze wypełniane przy pobieraniu bezpłatnych materiałów marketingowych z Witryny.

2.2 Cel pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane za pośrednictwem Witryny przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego Administratora, w tym:

 • wysyłki oferty handlowej dotyczącej własnych towarów lub usług oraz towarów lub usług oferowanych przez partnerów handlowych Administratora, bezpośrednio związanych z działalnością Administratora,
 • kontaktu telefonicznego,
 • wysyłki newslettera.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem koniecznym do otrzymywania informacji wysyłanych przez Administratora pocztą elektroniczną, w tym ofert handlowych i informacji typu newsletter.

2.3 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do zakładki Newsletter będą przetwarzane do momentu wypisania się z usługi Newsletter.
Dane osobowe Użytkowników rejestrujących się do zakładki „Załóż konto” będą przetwarzane do momentu usunięcia konta Użytkownika z Witryny.

2.4 Wyłączenie odpowiedzialności

Warunki korzystania z witryny nie dotyczą serwisów, witryn i firm, których nazwy oraz dane kontaktowe podane są w Witrynie. Wszelkie treści zamieszczone w Witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Evatronix SA.

3. Prawa Użytkowników Witryny związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

3.1

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia lub zmiany zakresu przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw Administrator udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna na adres: Evatronix SA, Wiktora Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała,
 • poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.2 Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu.


Nasza Polityka prywatności

Informacje o plikach cookies

×

Logowanie