fbpx

Proces rozwoju produktu

 

Evatronix Proces rozwoju produktu 01 img 01 1920x1080

 

Proces rozwoju produktu z wykorzystaniem outsourcingu

Opracowanie i wdrożenie złożonego produktu, jakim był skaner optyczny 3D, wymagało uzupełnienia posiadanych już umiejętności o nowe kompetencje w zakresie wzornictwa przemysłowego, inżynierii mechanicznej i zarządzania łańcuchem dostaw. W tym czasie skutecznie stawiliśmy czoła wyzwaniom w zakresie prototypowania i produkcji małoseryjnej. Dzięki rozważnej polityce kadrowej, rozbudowie sieci partnerów technicznych oraz szybkiemu zdobywaniu nowych umiejętności, możliwy stał się szybki rozwój naszych zdolności projektowych i produkcyjnych. Zrealizowane w ostatnich czterech latach przedsięwzięcia, potwierdzają efektywność zaprezentowanego powyżej podejścia do procesu rozwoju i wprowadzenia na rynek nowych produktów.

Ścisła współpraca z Klientem

Nasz potencjał w zakresie opracowania nowych produktów wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na outsourcing usług projektowych. Zapytania o usługi pochodzą z różnych źródeł: od dużych korporacji rutynowo wykorzystujących model outsourcingu prac projektowych, od firm początkujących na rynku, które nie mają możliwości samodzielnego rozwoju produktu, czy też od przedsiębiorstw, którym brakuje specyficznych zasobów technicznych.

W zależności od konkretnych wymagań biznesowych i technicznych jesteśmy gotowi przyjąć model współpracy satysfakcjonujący obie strony, zawsze kładąc nacisk na ścisłą współpracę z klientem.

Modele współpracy obejmują między innymi:

  • opracowanie rozwiązania złożonego systemu "pod klucz",
  • kontrakty "o dzieło" lub typu "czas i materiał",
  • opracowanie projektów demonstracyjnych,
  • studia wykonalności,
  • przeglądy i recenzje projektów, monitorowanie i raportowanie postępu prac, zapewnienie przejrzystości procesu projektowania.
×

Logowanie