fbpx

Evatronix · Sztuka inżynierii

O nas

Jesteśmy firmą inżynierską oferującą kompleksowe usługi projektowania systemów elektronicznych oraz dostawy obwodów drukowanych, a także skanery optyczne 3D własnej produkcji, usługi skanowania i modelowania 3D.

Nasi partnerzy

Ponad 25 lat obecności Evatronix SA na rynku pozwoliło nam na wypracowanie trwałych relacji z wieloma firmami zarówno w Polsce, jak i za granicą.

System Zarządzania Jakością

Posiadamy certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015 obejmujący sprzedaż i dostawę inżynierskich systemów i urządzeń wspomagających projektowanie oraz wytwarzanie w mechanice i elektronice.

Dla akcjonariuszy

ZAWIADOMIENIE_WALNE_ZGROMADZENIE_EVATRONIX_S.A._31_05_20222.pdf

ZAWIADOMIENIE_WALNE_ZGROMADZENIE_EVATRONIX_S.A._03_2022.pdf

Oświadczenie_Akcjonariusza_Zastawnika_Użytkownika.pdf

Tabela_opłat_EVATRONIX_S.pdf

REGULAMIN_RAS.pdf

ZAWIADOMIENIE_NADZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_EVATRONIX_S.pdf

ZAWIADOMIENIE_NADZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_EVATRONIX_S.pdf

ZAWIADOMIENIE_WALNE_ZGROMADZENIE_EVATRONIX

NOTIFICATION_GENERAL_MEETING_EVATRONIX_S.pdf

Monitor Sądowy i Gospodarczy cz.1 

Monitor Sądowy i Gospodarczy cz.2

Monitor Sądowy i Gospodarczy cz.3 

Piąte Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematrializacji.pdf

Oświadczenie_akcjonariusza_o_zagubieniu_akcji.docx

Czwarte_Wezwanie_Akcjonariuszy_do_złożenia_dokumentów_akcji_w_celu_ich_dematerializacji.pdf

ZAWIADOMIENIE_NADZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE_EVATRONIX_S.pdf

Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

Drugie_Wezwanie_Akcjonariuszy_do_złożenia_dokumentów_akcji_w_celu_ich_dematrializacji.pdf

Trzecie_Wezwanie_Akcjonariuszy_do_złożenia_dokumentów_akcji_w_celu_ich_dematerializacji.pdf

Oświadczenie_akcjonariusza_załącznik_BDM_.doc

Oświadczenie_akcjonariusza_o_wyrażeniu_zgody_na_elektroniczną_komunikację.docx

Oświadczenie_akcjonariusza_o_adresie_do_doręczeń.docx

Oświadczenie_akcjonariusza_o_adresie_zamieszkania.docx

Oświadczenie_przedstawiciela_akcjonariusza_o_adresie_do_doręczeń.docx

Oświadczenie_przedstawiciela_akcjonariusza_o_adresie_siedziby.docx

Oświadczenie_przedstawiciela_akcjonariusza_o_wyrażeniu_zgody_na_elektroniczną_komunikację.docx

×

Logowanie