fbpx

Badania i rozwój

Projekty międzynarodowe

Projekt „FLEXCOM”

“FLEXible phased array system for sat-COM applications”

Międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach Programu Horyzont 2020, konkurs SPACE-29-TEC-2020. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach grantu numer 101004233.
Zakres projektu: Projekt ma na celu zbudowanie nowej klasy technologii macierzy anten fazowych do komunikacji satelitarnej, lotniczej i naziemnej o wysokim poziomie elastyczności i możliwości rekonfiguracji. FLEXCOM dostarczy wysoce zintegrowany moduł antenowy pomyślany jako element konstrukcyjny, za pomocą którego można zbudować kilka typów anten SatCom. Moduł ten będzie można wykorzystywać w różnych scenariuszach aplikacyjnych w stale rozwijającym się rynku SatCom i umożliwi redukcję kosztów w całym cyklu życia urządzenia.

Termin realizacji: 12.2019 – 12.2022
Strona www projektu: https://www.flexcom-h2020.eu/

flexcom


Projekt „DIFFERENT”

“Digital beam forming for low-cost multi-static space-borne synthetic aperture radars”

Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zakres działania: SPA.2013.3.1-01 SME space technology research and technology transfer.
Zakres prac do wykonania: Opracowanie architektury podsystemu DBFN (Digital Beam Forming Network). Projektowanie i weryfikacji cyfrowego podsystemu. Implementacja i weryfikacja sprzętowa prototypu FPGA. Projektowanie bloków układu scalonego w technologii SiGe 130nm.

Termin realizacji: 01.2014 – 12.2016
Strona www projektu: cordis.europa.eu

logo Different


Projekt „SUCCESS”

“Silicon-based Ultra-Compact Cost-Effective System Design for mm-Wave Sensors”

Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zakres działania: ICT-2009.3.2 Design o semiconductor components and electronic based miniaturised systems.
Zakres wykonanych prac: Opracowanie architektury podsystemu i implementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla procesora baseband. Opracowanie bloków funkcjonalnych (m.in.: CW i FMCW) oraz koncepcji weryfikacji podsystemu wraz ze środowiskiem testowych. Weryfikacja sprzętowa prototypu FPGA. Synteza procesora baseband dla technologii SiGe 130nm.

Termin realizacji: 12.2009 – 05.2013
Strona www projektu: www.success-project.eu


Projekt „SPRINT”

“Open SoC Design Platform for Reuse and Integration of IPs”

Projekt zintegrowany realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zakres działania: IST-2004-2.4.1 Nanoelectronics.
Zakres wykonanych prac: Opracowanie składowych komponentów w celu walidacji koncepcji platformy projektowania i integracji komponentów wirtualnych. Ewaluacja i wdrożenie nowych standardów projektowania (m.in.: SystemC/TLM, SPIRIT).

Termin realizacji: 02.2006 – 07.2008
Strona www projektu: www.ecsi.org/sprint

logo 6logo Sprint


Projekt „MAPPER”

“Model-based Adaptive Product and Process Engineering”

Projekt typu STREP realizowany w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. Zakres działania: NMP-2004-IST-NMP-1 Integrating Technologies for the Fast and Flexible Manufacturing Enterprise.
Zakres wykonanych prac: Opracowanie i walidacja metodologii projektowania systemu na chipie (SoC) z wykorzystaniem komponentów wirtualnych realizowanego przez rozproszone zespoły projektowe. Ewaluacja systemu informatycznego wspomagającego inżynierię rozproszoną (m.in. systemów modelowania AKM i zarządzania narzędziami TRMS).

Termin realizacji: 09.2005 – 02.2008
Strona www projektu: www.mapper.eu.org

logo 6logo Mapper

×

Logowanie