Drukuj

O Nas

Evatronix oferuje kompleksowe rozwiązania w dziedzinie projektowania i realizacji systemów elektronicznych, oferuje rozwiązania CAD/CAM, jak również jest producentem zaawansowanych skanerów 3D do zastosowań profesjonalnych (eviXscan 3D).

Oferta

Oferta firmy Evatronix zbudowana jest wielowymiarowo, ze wspólnym mianownikiem, którym jest profesjonalne wsparcie klienta w procesie projektowania i wdrożenia projektu do produkcji. Evatronix oferuje takie wsparcie w dziedzinie elektroniki i mechaniki opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie projektowania systemów elektronicznych, narzędzi i platform projektowych dla elektroniki (EDA i emulacja), narzędzi projektowych w dziedzinie mechaniki (CAD, CAM, 3D), jak i nowoczesnych narzędzi pomiarowych i narzędzi modelowania służących do inżynierii odwrotnej, czy też kontroli jakości, jakim jest skaner światła strukturalnego.

Oferta Evatronix’u zbudowana jest na trzech filarach: oferta produktów, oferta usług i oferta szkoleń.

Pierwsza z nich zawiera przede wszystkim produkt w pełni zaprojektowany i produkowany przez Evatronix jakim jest skaner światła strukturalnego, ale też narzędzia projektowe firm trzecich (AutoDesk, 3DSystems, Atollic), których Evatronix jest dystrybutorem oferującym wartość dodaną w postaci wsparcia decyzyjnego przy doborze narzędzi, wsparcia projektowego i szkoleń.

Drugą część oferty stanowią usługi projektowe: w dziedzinie elektroniki polegają one na wykonaniu projektu i realizacji złożonych systemów elektronicznych, wykonanie projektu i produkcję obwodów drukowanych PCB, a w dziedzinie mechaniki na usługach skanowania, wykonywania modeli 3D i druku 3D.

Dodatkowo oferta produktów własnych firmy będzie poszerzona w najbliższym czasie o nowy produkt w dziedzinie elektroniki: platformę emulacyjną i szybkiego prototypowania, wspierającą projektowanie zaawansowanych układów elektronicznych, systemów wbudowanych (ang. embedded systems) zawierających złożone oprogramowanie.

Kierując swoja ofertę do firm działających w różnych sektorach rynku, firma Evatronix buduje swój sukces również na synergii pomiędzy produktami w swojej ofercie: na przykład często klient, który działa w dziedzinie budowy maszyn lub urządzeń mechanicznych potrzebuje jednocześnie narzędzi projektowych modelowania CAD, narzędzi umożliwiających projektowanie obróbki skrawaniem CAM, urządzeń umożliwiających precyzyjny pomiar i odwzorowanie fizycznego elementu mechanicznego w modelu komputerowym (do czego służy skaner). Co więcej, wiele urządzeń mechanicznych zawiera w sobie coraz bardziej złożoną część elektroniczną, służącą do poszerzenia funkcjonalności, komunikatywności z otoczeniem, zapewnienia większego bezpieczeństw, itd.

Mając tak szerokie doświadczenie i wiedzę multi-dyscyplinarną, Evatronix wyznacza sobie cel wspierania swoich klientów na każdym etapie procesu projektowania systemu elektronicznego, począwszy od poziomu specyfikacji, poprzez wykonanie projektu części elektronicznej, weryfikację poprawności funkcjonalnej projektu, jego prototypowanie, aż po produkcje seryjną.

Na każdym z tych etapów potrzebna jest zaawansowana wiedza, jak również doświadczenie, które pozwala na dokonanie właściwych wyborów rozwiązań prowadzących w szybki sposób do realizacji projektu, który powinien spełniać wielorakie wymagania: oszczędności energii, szybkości pracy, niezawodności, ograniczeń kosztów produkcji, żeby wymienić tylko kilka z najważniejszych.

Produkty

Skanery: Aktualnie w ofercie firmy znajduje się 5 modeli skanerów eviXscan 3D do zastosowań profesjonalnych, zbudowanych w oparciu o technologię światła strukturalnego. Oferta ta z jednej strony zawiera modele tańsze, prostsze w konstrukcji i obsłudze, ale nieoferujące bardzo wysokich parametrów skanowania, jak też z drugiej strony modele przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej dokładności skanowania, pracy w trudnych warunkach: np. w obecności kurzu, wilgotności, lub też przy dużych wahaniach temperatury otoczenia.

Najważniejszymi zaletami skanerów eviXscan 3D są:

  • bardzo wysoka dokładność skanowania sięgająca 0.013 mm (parametr porównywalny z produktami najbardziej renomowanych firm na rynku);
  • zwarta i nowoczesna konstrukcja mechaniczna odporna na wilgoć, zanieczyszczenie, zmiany temperatury (cechy unikalne na rynku);
  • praca w dwóch zakresach skanowania bez konieczności kalibrowania (funkcja unikalna na rynku)
  • możliwość adaptacji rozwiązań pod specyficzne potrzeby klientów (również wyjątkowa możliwość niedostępna u konkurencji)

Obwody drukowane PCB: Evatronix poprzez rozbudowane relacje i porozumienia o współpracy z producentami obwodów drukowanych oferuje dostarczanie obwodów drukowanych klientom posiadającym różnorodne, często bardzo wysokie wymagania co do zastosowanych technologii, materiałów, jak również czasu realizacji zamówień.

Zaletą oferty Evatronix’u jest możliwość dostosowania technologii wykonania obwodu drukowanego pod konkretne potrzeby klienta, wybór szerokiej gamy rozwiązań materiałowych (zazwyczaj niedostępnych u jednego producenta), wykorzystanie najnowszych technologii (również oferowanych tylko przez najbardziej zaawansowanych producentów).

Narzędzia projektowe (CAD, CAM, 3D, EDA): Evatronix poprzez swoje wieloletnie partnerstwo z firmą Autodesk jest renomowanym dostawcą rozwiązań CAD (Status Gold Partner) na polskim rynku.

Od kilku lat Evatronix oferuje również narzędzia do modelowania i obróbki danych 3D Geomagic, wiodącej na rynku światowym firmy 3DSystems.

Oferta narzędzi jest poszerzana w kierunku rozwiązań dla elektroników (narzędzia EDA): wprowadzone zostały ostatnio do oferty narzędzia firmy Atollic do budowy oprogramowania na platformy oparte na procesorach ARM (np. jednej z najbardziej popularnych platform dla systemów wbudowanych STM32).

Usługi

Oferta produktów firmy Evatronix uzupełniona jest przez ofertę usług.

W dziedzinie mechaniki/3D Evatronix oferuje usługi skanowania (wykonywane na własnych skanerach eviXscan), usługi modelowania 3D (w oparciu o skany części mechanicznej) dla procesu inżynierii odwrotnej, lub też usługi kontroli jakości (również w oparciu o skany) polegające na porównaniu odchyłek modelu fizycznego od modelu referencyjnego CAD. Często usługi skanowania i modelowania są pierwszym krokiem w procesie sprzedaży skanera klientowi, który poznał w ten sposób wszystkie zalety procesu skanowania.

Jako dopełnienie, Evatronix realizuje również usługi druku 3D.

W obszarze elektroniki bogata oferta usług obejmuje projektowanie systemów wbudowanych, urządzeń elektronicznych, jak również obwodów drukowanych (PCB), zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem zamawiających. Szerokie kompetencje obejmują projektowanie oprogramowania, części sprzętowej oraz integrację w kompletny system wbudowany. Dział rozwoju firmy Evatronix może włączyć się w proces projektowania na każdym etapie jego realizacji, począwszy od stworzenia specyfikacji systemu, wyboru odpowiedniego rozwiązania architektury systemu, realizacji warstwy oprogramowania, warstwy sprzętowej, aż do etapu produkcji i testowania.

Partnerstwo w realizacji projektów

Oferujemy strategiczne partnerstwo firmom i instytutom naukowym poszukującym generalnego wykonawcy projektów łączących obszary informatyki, elektroniki i mechaniki. Realizujemy projekty o różnym poziomie skomplikowania jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca realizując określone jego fazy. Jako dostawca zapewniamy szeroki zakres produktów i narzędzi z powyższych obszarów.

Szkolenia

Uzupełnieniem powyższych dwóch elementów oferty Evatronix są szkolenia:

  • CAD: Autoryzowane centrum szkoleniowe AutoCAD
  • eviXscan 3D: Autoryzowane centrum szkoleniowe

Zapraszamy do współpracy!

fundusz europejski