fbpx

Pulsonix - Import design

Podczas przechodzenia na nowe oprogramowanie ważne jest by projekty i biblioteki dotychczas tworzone za pomocą innego narzędzia, w sposób efektywny zostały "translatowane" do formatu nowego oprogramowania. Pulsonix posiada duża bazę filtrów do importu dla najważniejszych programów do projektowania PCB. Dostępne filtry to:

ProduktWersja/ Wspierany formatMożliwości importu
Accel Accel Tango and Accel EDA products Designs and Libraries
Altium Altium DXP, Altium Designer Designs and Libraries
Ariadne All information Designs and Libraries
BoardMaker BoardMaker 1 & 2 Designs and Libraries
Cadence Allegro Designs and Libraries
Cadence OrCAD versions 9 to current Designs and Libraries
DesignSpark All Versions Projects, Designs and Libraries
DxDesigner DxDesigner Schematics SCM Designs and Libraries
Eagle Versions 4.09 to current Designs and Libraries
Easy-PC All Easy-PC for Windows Versions Projects, Designs and Libraries
EDIF 2.0.0 EDIF netlist format SCM Netlist import to Pulsonix PCB
EdWin Schematic and PCB designs Designs and Libraries
Gerber Gerber 274D & 274X formats Intelligent rebuild of designs into Pulsonix format
Integra Schematic and PCB designs Designs, Libraries and Projects
P-CAD Master Designer Designs and Libraries
P-CAD 2000-2006 formats Designs and Libraries
PADS Schematic and PCB designs Designs and Libraries
PCB Artist All Versions Projects, Designs and Libraries
Protel Protel 98, 99SE Designs, Libraries and Projects
Ultiboard Various 1-5 supported Designs and Libraries
Viewlogic SCM Schematic designs Designs and Libraries
Zuken Cadstar All Cadstar For Windows versions Designs and Libraries
Zuken Visula PCB PCB import using CADIF PCB Designs, Footprints and Parts
Zuken Visula SCM (System Designer) Schematic import SCM Designs, Schematic Symbols and Parts using System Designer EDIF
Zuken CR5000 PCB import PCB Designs, Footprints and Parts using CADIF

Powyżej wymienione są aktualnie dostępne filtry importu. Jeśli nie widzisz interesującego Cię produktu lub formatu, skontaktuj się z nami w celu omówienia twoich wymagań.


Pulsonix Import danych 01

Aby móc zaimportować swój projekt do Pulsonix należy zapisać go w formacie ASCII. Jeśli nie wiesz w jaki sposób tego dokonać, spróbuj odnaleźć tą informacje w dokumentacji producenta oprogramowania, z którego chcesz wykonać import do Pulsonix.

Dzięki temu będziesz mógł skorzystać z kreatora transferu – Data Design Transfer dostępnego w menu Plik (ang. File).

Pulsonix Import danych 02

Po kliknięciu pojawi się okno kreatora – klikamy Dalej (ang. Next).

Następnie należy wybrać typ danych jakie chcemy transferować.

W tym wypadku wybieramy – Projekt (ang. Design) i przechodzimy dalej.

Pulsonix Import danych 03

Zostaliśmy przekierowani do okna wyboru formatu. W naszej instrukcji użyjemy projektu o formacie Altium, dostępnego na stronie producenta – ówcześnie zapisawszy go w formacie ASCII.

Wybieramy Altium/Protel i przechodzimy dalej.

Pulsonix Import danych 04

Znaleźliśmy się w zakładce Projekty PCB (ang. PCB Designs). W polu Źródło (ang. Source) klikając na przycisk Wertowania/Przeglądania (ang. Browse) wskazujemy ścieżkę plików do konwersji. Możesz wybrać jeden lub kilka.

W polu Technologia (ang. Technology) wybieramy plik technologiczny, który chcemy użyć. Możesz wybrać z domyślnie dostępnych w programie lub z tych stworzonych przez Ciebie. Jeśli jednak konwertujesz projekt pierwszy raz, nie jesteś pewien lub nie chcesz go teraz określać wybierz Żaden (ang. None). Możesz wybrać go w dowolnej chwili podczas projektowania. Jeśli nie wiesz czym są pliki technologiczne zapraszamy do pobrania dokumentu "User Guide" ze strony www.pulsonix.com.

Pulsonix Import danych 05

W kolejnym kroku zostajemy przekierowani do zakładki w której możemy wybrać projekt lub projekty schematyczne do konwersji. Postępujemy analogicznie jak przy konfigurowaniu importu dla projektu PCB.

Pulsonix Import danych 06

Ostatnia wyświetlona zakładka jest zakładką podsumowania Finish. W okienku zostaniemy poinformowani jakie pliki, z jakiego źródła i do którego folderu zostaną zaimportowane.
Klikamy Zakończ (ang. Finish) a następnie czekamy aż program zakończy konwersje.

Aby otworzyć skonwertowane pliki należy po prostu znaleźć je wchodząc w menu Plik / Otwórz i znaleźć wybraną ścieżkę.
Poniżej przedstawione zostały rezultaty, które uzyskaliśmy po konwersji.


Projekt schematyczny Altium

Pulsonix Import danych 07

 

Projekt schematyczny po konwersji do Pulsonix

Pulsonix Import danych 08


Projekt PCB Altium

Pulsonix Import danych 09

Projekt PCB po konwersji do Pulsonix

Pulsonix Import danych 10

×

Logowanie